konevuokrausehdot

Volttihuolto Oy:n konevuokrausehdot

1. Sopijapuolet ja soveltamisala

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Volttihuolto Oy:n ja vuokraajan välillä. Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia.

2. Vuokra-aika

Vuokra-aika alkaa päivästä, jolloin kalusto toimitetaan vuokraajalle tai vuokraaja noutaa kaluston ja päättyy, kun kalusto noudetaan tai palautetaan sovittuna ajankohtana.

3. Vuokrauksen kohde ja luovutus

Kone toimitetaan Volttihuolto Oy:n toimesta erikseen yksilöidyin varustein ja polttoainetankki täynnä. Kuljetuskustannukset sovitaan erikseen.

4. Vuokrakaluston käyttö

Vuokraajan tulee tutustua laitteen turva- ja käyttöohjeeseen.

Vuokraajan tulee käyttää kalustoa huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön, käyttää laitetta käyttöohjeiden mukaisesti ja puhdistaa kalusto käytön jälkeen.

5. Vuokrakaluston palautus

Vuokrakalusto noudetaan tai palautetaan koneen vuokrasopimuksessa sovittuna aikana puhdistettuna ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa.

 

6. Vuokraajan vastuu

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokrakalustolle vuokra-aikana huolimattomuudesta ja virheellisestä käsittelystä sekä puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset.

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen todellisen arvon mukaan.

Vuokraaja vastaa työturvallisuus- ym. määräysten ja tarkastusten suorittamisesta, sekä niiden kustannuksista.

7. Volttihuolto Oy:n vastuu

Volttihuolto Oy vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista kustannuksista.

Volttihuolto Oy ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta vuokraajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.

8. Vakuutukset

Vuokrakalusto on Volttihuolto Oy:n toimesta vakuutettu. Vuokraajan omavastuu on 1000 €.

9. Sopimusrikkomus

Mikäli vuokraaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, Volttihuolto Oy:llä on oikeus heti purkaa tämä sopimus ja ottaa vuokrakalusto takaisin haltuunsa.

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokrasopimuksen purkamisesta Volttihuolto Oy:lle syntyneet kustannukset.

10. Ylivoimainen este

Volttihuolto Oy ei ole velvollinen korvaamaan ylivoimaisesta esteestä (kuten mm. konerikko, luonnonvoimat, tulipalo ja jne) vuokraajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa.